Algemene voorwaarden:

Reserveringen:

Wanneer u online reserveert via onze website en de aanbetaling is ontvangen op onze rekening, is de reservering bindend.

Annuleringsvoorwaarden:

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden gedaan, per e-mail aan campingschlossburgau@aon.at.

Camping Schloss Burgau heeft het recht zich uit het contract terug te trekken, indien overmacht of andere omstandigheden die niet door de camping veroorzaakt zijn, de uitvoering van het contract onmogelijk maken, of indien de goede gang van zaken, de veiligheid of de goede naam van Camping Schloss Burgau in gevaar komt. In dit geval is er geen recht op schadevergoeding.

Annuleringskosten:

  • Tot 3 maanden voor aankomst € 25,00 administratiekosten.
  • Tot 1 maand voor de dag van aankomst 50% van het factuurbedrag.
  • Tot 1 week voor aankomst 75% van het factuurbedrag.
  • Bij annulering in de laatste week voor de aankomstdatum 90% van het factuurbedrag.

Vertraagde aankomst en vervroegd vertrek:

Ook voor niet-gebruikte dagen moet een vergoeding worden betaald. Evenzo kunnen huuraccommodaties en standplaatsen die niet zijn bezet of voortijdig zijn verlaten, elders worden bezet.

De gereserveerde staanplaats is beschikbaar vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst, de huuraccommodatie vanaf 15.00 uur.

De aankomst kan ook vroeger plaatsvinden, indien dit met de receptie is overeengekomen. Mocht de aankomst aanzienlijk vertraagd zijn (na 20.00 uur), gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

Bij vertrek moeten de staanplaatsen uiterlijk om 11.00 uur worden verlaten en de huuraccommodaties uiterlijk om 11.00 uur, tenzij de directie van de camping een langer verblijf heeft toegestaan. Als u na 18:00 uur vertrekt, wordt u ook voor de volgende nacht in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid:

Camping Schloss Burgau is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het uitvallen of onderbreken van de water- of elektriciteitsvoorziening. Bovendien is de campingexploitant niet aansprakelijk in geval van licht nalatig plichtsverzuim voor schade veroorzaakt door het gebruik van de voorzieningen of uitrusting die zich op de camping bevinden of voorzieningen, uitrusting en inrichtingen die buiten werking zijn geraakt of buiten werking zijn gesteld. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende personeelsleden van de campingexploitant. 

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Rechtsgebied Fürstenfeld. Het Oostenrijkse recht is van toepassing.